Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Panna Zuzanna działający pod adresem internetowym www.pannazuzanna.pl prowadzony jest przez Zuzannę Wólczyńską, prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw, NIP: 5223146105, REGON: 382249597.

Siedziba firmy:
Ul. Sempołowskiej 2/55
26-600 Radom

 

Definicje:

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem pannazuzanna.pl. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Produkt– dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedającym.

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

Kontakt ze sprzedawcą:


e-mail: pannazuzanna.design@gmail.com

 

Składanie zamówień, wysyłka, okres realizacji zamówienia:

Zamówienia przyjmowane są na stronie, drogą mailową, bądź poprzez poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Zamawiać można zarówno widoczne w sklepie produkty o określonych już cechach, takich jak rozmiar, kolor czy wzór, ale i indywidualne projekty, dostosowywane do klienta. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem sklepu i dokonać ustalenia wyglądu, rozmiaru a także ceny produktu.

Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem i wiąże się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. Klient zobowiązuje się do przesłania na konto Sprzedającego umówionej uprzednio kwoty.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie złożonego już zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia klienta i zwrotu zapłaconych kosztów, pod warunkiem, że to Sprzedający ponosi winę za niemożność wykonania projektu.

Czas realizacji zamówienia omawiany jest przed dokonaniem płatności i zależy on od ilości zakupionych produktów, czasu potrzebnego na ich stworzenie oraz innych projektów Sprzedającego, który zobowiązany jest do wysyłki produktów w omówionym wcześniej terminie. Jeśli z nieprzewidzianych powodów przesyłka opóźni się, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Klienta.

 

Polityka zwrotów:

Sklep Panna Zuzanna akceptuje zwroty bez podania konkretnej przyczyny (z wyłączeniem przedmiotów wykonanych na indywidualny projekt/zamówienie. Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.)

Klient ma do tego prawo w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania produktów, które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane. Koszty odesłania towaru do sklepu pokrywa Kupujący. Aby dokonać zwrotu produkt w stanie idealnym należy zapakować do odpowiednio zabezpieczonej paczki. Paczkę należy zaadresować na adres:

Zuzanna Wólczyńska
ul. Tomcia Palucha 14/45
02-495 Warszawa

W ciągu 14 dni sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Reklamacje:

Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się od zgłoszenia tego faktu mailowo, telefonicznie bądź pisemnie na adres:

Zuzanna Wólczyńska
ul. Tomcia Palucha 14/45
02-495 Warszawa

Konieczne jest nadesłanie zdjęć pokazujące np. uszkodzenie towaru. Twórca zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta twórca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

Płatności:

Płatności za zakupiony towar należy dokonać na konto 24 1140 2004 0000 3102 7835 3313 lub poprzez płatności internetowe. Istnieje możliwość wysyłki towaru za granicę, w celu ustalenia szczegółów takich jak koszty takiej wysyłki należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl